U bent hier: Home / Nieuws / Volmachtbesluit nr. 2020/001 betreffende de tijdelijke opschorting van de dwingende termijnen en de beroepen

Volmachtbesluit nr. 2020/001 betreffende de tijdelijke opschorting van de dwingende termijnen en de beroepen

28-04-2020 - Wegens de dringende maatregelen die de federale staat op 2 april 2020 genomen heeft om de verspreiding van het coronavirus te beperken, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het volmachtbesluit nr. 2020/001 goedgekeurd betreffende de tijdelijke opschorting van de dwingende termijnen en de beroepen, evenals van alle termijnen waarvan het verstrijken een juridisch gevolg heeft, vastgelegd in alle Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan ingevoerd zijn.

Dit besluit houdt de opschorting van de openbare onderzoeken in voor aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen of verkavelingsvergunningen, georganiseerd krachtens de bepalingen van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO), die volledig of gedeeltelijk gehouden werden of gehouden moesten worden binnen de periode waarin de opschorting van toepassing was, nl. van 16 maart 2020 tot 15 april 2020.

De termijnen zijn nu opgeschort tot en met 15 mei 2020 in overeenstemming met het besluit van 16 april 2020 houdende verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd

Wanneer de opschorting van de termijnen bij het verstrijken van de inperkingsvoorwaarden opgeheven wordt, zullen de openbare onderzoeken die op 16 maart 2020 aan de gang waren, hernemen voor de duur van het deel van de termijn dat op 16 maart 2020 niet verlopen was.

De openbare onderzoeken, waarvan de eerste dag moest vallen vanaf 16 maart 2020, zullen eveneens starten wanneer de opschorting door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering opgeheven wordt, en dus ten vroegste op 15 mei 2020, voor de volledige duur van hun onderzoekstermijn.

Concreet betekent dit dat de adviezen, uitgebracht in het openbare onderzoek dat op 16 maart 2020 aan de gang was op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, conform het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 betreffende de openbare onderzoeken op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en leefmilieu, in deze opschortingsperiode datums vermelden die niet meer actueel zijn.

Wanneer de termijnen opnieuw beginnen te lopen, zullen de gemeentebesturen in ons gewest opnieuw adviezen van openbaar onderzoek uitbrengen met vermelding van de datums van het begin en het einde van het openbaar onderzoek, zelfs als de resterende termijn nog slechts een onderzoeksdag duurt.

Dankzij deze aanpassingen kunnen de burgers hun opmerkingen ten opzichte van stedenbouwkundige vergunningen of verkavelingsvergunningen kenbaar maken zonder dat ze benadeeld werden door de dringende maatregelen die de federale staat getroffen heeft om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

We dienen trouwens op te merken dat elk bezwaar dat voor of tijdens de opschortingsperiode ingediend wordt over een lopend openbaar onderzoek, volledig geldig is.

Document acties

gearchiveerd onder: