U bent hier: Home / De spelregels / Stedenbouwkundige verordeningen (SV's) / Stedenbouwkundige zoneverordeningen

Stedenbouwkundige zoneverordeningen

De stedenbouwkundige zoneverordeningen hebben betrekking op specifieke aspecten van bepaalde gebieden van het grondgebied.

Zij dragen bijvoorbeeld bij tot het behoud en de ontwikkeling van een wijk. Zowel het gewest als de gemeenten kunnen ze opstellen.

Voorbeelden:

  • De gezoneerde gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GGSV) voor de perimeter van de Wetstraat en haar omgeving aangenomen (12 december 2013) treedt in werking op 9 februari 2014.
    Elke afbraak/heropbouw binnen de perimeter die onder de GGSV valt, dient de bepalingen die in deze GGSV voorzien zijn, na te leven. Deze GSV vormt een specifiek en verordenend kader voor de ontwikkeling van de perimeter van de Wetstraat en haar omgeving. Hij voert nieuwe regels in, met name voor de aanleg en het onderhoud van vrije ruimte, de inplantingen, de bouwprofielen, de behandeling van de bouwwerken wat betreft hun buitenkant.
    Hij vervangt voor de vastgelegde perimeter Titel I van de GSV met betrekking tot de kenmerken van de bouwwerken en hun onmiddellijke omgeving, en legt bijkomende maatregelen vast voor de samenstelling van het aanvraagdossier voor een stedenbouwkundig(e) attest en vergunning.
    Het toekomstige BBP zal de GGSV-bepalingen naar elk huizenblok vertalen, de verdeling van de bestemmingen vastleggen, een plan voor de landschapskwaliteit opmaken en een strategie voor de inrichting en het beheer van de publieke en private vrije ruimten bepalen.
    Om er meer over te weten...

 

Document acties