U bent hier: Home / Nieuws / Openbaar onderzoek: de ondergrondse noord-zuidverbinding voor het openbaar vervoer

Openbaar onderzoek: de ondergrondse noord-zuidverbinding voor het openbaar vervoer

29-08-2017 - Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onderwerpt het ontwerp van gedeeltelijke wijziging van het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) in verband met de ondergrondse noord-zuidverbinding van het openbaar vervoer aan een openbaar onderzoek. Maak uw mening kenbaar tussen 1 september en 30 oktober 2017.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil veranderingen aanbrengen aan het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP), om de aanleg mogelijk te maken van een ondergrondse noord-zuidverbinding voor het openbaar vervoer tussen Haren en Vorst.

In dat kader wordt er van 1 september tot en met 30 oktober 2017 een openbaar onderzoek gehouden naar het ontwerp en het bijbehorende milieueffectenrapport (MER).

Het GBP heeft bindende kracht en verordenende waarde. Het omvat een bundel met voorschriften en ook kaarten, waaronder met name de kaart van de bodembestemmingen. Deze deelt het gewestelijk grondgebied op in gebieden met verschillende bestemmingen. In bepaalde gebieden kunnen vooral woningen gebouwd worden, in andere eerder kantoren of handelspanden enz.

De gedeeltelijke wijziging van het GBP zal het mogelijk maken:

  • een premetro- of metrolijn te creëren die het station Bordet (Haren) verbindt met het Albertplein (Vorst) via het Noordstation en het Zuidstation;
  • de locatie van de stations te plannen;
  • de milieueffecten van de projecten (definitieve infrastructuren en bouwwerken) gedetailleerd te bestuderen.

Het ontwerp tot gedeeltelijke wijziging van het GBP gaat over de kaart van de bodembestemmingen en de kaart van het openbaar vervoer. De documenten kunnen worden geraadpleegd in de 19 gemeenten van het Brussels Gewest en op onze website (zie hieronder).

U kunt uw mening geven van 1 september tot en met 30 oktober 2017:

  • bij een van de 19 gemeenten van de Brusselse Hoofdstedelijke Gewestregering;
  • per aangetekend schrijven aan:

Brusselse Hoofdstedelijke Gewestregering
perspective.brussels
Directie Territoriale Strategie
Naamsestraat 59
1000 Brussel

Download de documenten die onderworpen worden aan het openbaar onderzoek: 

Bekijk de video voor het openbaar onderzoek

Document acties

gearchiveerd onder: