U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning / De vergunningsaanvraag / Waar en hoe dien ik een vergunningsaanvraag in?

Waar en hoe dien ik een vergunningsaanvraag in?

Het aanvraagdossier wordt altijd ingediend bij de autoriteit die bevoegd is om de vergunning af te geven (de gemeente of de gemachtigde ambtenaar). Het dossier kan ofwel:

  • rechtstreeks worden ingediend bij de bevoegde autoriteit, die onmiddellijk een indieningsbewijs afgeeft: in het geval van de gemeente wordt de aanvraag ingediend bij haar dienst Stedenbouw; in het geval van de gemachtigde ambtenaar wordt de aanvraag ingediend bij het hoofdkantoor van urban.brussels (nuttige informatie);
  • aangetekend worden verstuurd naar de bevoegde autoriteit (het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar het project gelegen is of de gemachtigde ambtenaar);
  • online worden ingediend via het platform "MyPermit". Die mogelijkheid is beschikbaar voor zaken die vallen onder de bevoegdheid van: 
  • de gemachtigde ambtenaar,
  • de gemeenten.

De indiening van een aanvraag bij de gemeente vereist de betaling van dossierkosten, die door elke gemeente worden vastgelegd. Het gewest rekent geen dossierkosten aan voor aanvragen die onder de bevoegdheid van de gemachtigde ambtenaar vallen.

Als het goed zich op het grondgebied van twee (of meer) gemeenten bevindt en de vergunningsaanvraag onder de bevoegdheid van de gemeenten valt, moet bij elk van de gemeenten een dossier worden ingediend en moet elk college van burgemeester en schepenen een vergunning afgeven voor het deel van het project dat zich op zijn grondgebied bevindt.

Document acties