U bent hier: Home / Nieuws / 09.07.2019 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met de lijst van de vergunningsaanvragen die het advies van de Bouwmeester vereisen en tot bepaling van de modaliteiten voor het uitbrengen van dit advies

09.07.2019 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met de lijst van de vergunningsaanvragen die het advies van de Bouwmeester vereisen en tot bepaling van de modaliteiten voor het uitbrengen van dit advies

22-07-2019 - Het besluit is op 17 juli 2019 verschenen in het Belgisch Staatsblad.

 

Dit besluit kadert binnen de uitvoering van de nieuwe BWRO-hervorming die bij ordonnantie van 30.11.2017 opgelegd wordt. 

De functie van de Bouwmeester, belast met het toezicht op de architecturale kwaliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wordt voortaan officieel bevestigd in het nieuwe artikel 11/1 van het BWRO.

Deze bepaling machtigt de Regering tot het vastleggen van de lijst van de aanvragen die wegens het bijzondere belang van hun architecturale kwaliteit het voorafgaande advies van de Bouwmeester vereisen.

Dit nieuwe besluit bepaalt dat de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning voor een project met een totale vloeroppervlakte van meer dan 5.000 m², onderworpen dienen te worden aan het voorafgaande advies van de Bouwmeester.

Voor alle andere projecten kan de aanvrager nog altijd op eigen initiatief het advies van de Bouwmeester vragen.

Het besluit strekt ook tot de vastlegging van de raadplegingsprocedure van de Bouwmeester. Het bepaalt

  • de modaliteiten voor de aanhangigmaking,
  • de documenten die bij deze aanvraag ingediend moeten worden,
  • het kader voor de eventuele vergaderingen tussen de Bouwmeester en de aanvrager.

 

Inwerkingtreding: 1 september 2019

Document acties

gearchiveerd onder: