U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning / Wanneer is een stedenbouwkundige vergunning nodig? / Handelingen en werken die een stedenbouwkundige vergunning vereisen

Handelingen en werken die een stedenbouwkundige vergunning vereisen

De algemene regel stelt dat voor al de bouw-, afbraak-, renovatie- of verbouwingswerken en voor elke bestemmings- of gebruikswijziging van een gebouw vooraf een stedenbouwkundige vergunning nodig is. Volgens de algemene regel is een stedenbouwkundige vergunning dus nodig. Vrijstelling hiervan is de uitzondering.

Het BWRO bepaalt de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is (Cfr. art. 98, §1 van het BWRO).

De gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen kunnen voor bepaalde werken eveneens een stedenbouwkundige vergunning eisen. (Cfr. art. 98, §3 van het BWRO).

Handelingen en werken die een vergunning vereisen:

 • Bouwen en plaatsen van vaste inrichtingen op een grond;
 • Een bestaand bouwwerk verbouwen;
 • Een bouwwerk afbreken;
 • Herbouwen;
 • De bestemming van een goed geheel of gedeeltelijk wijzigen, zelfs zonder werken, en het gebruik van een goed wijzigen, voorzover die wijziging is opgenomen in een door de regering vastgestelde lijst;
 • Het aantal woningen in een bestaand bouwwerk wijzigen;
 • Het reliëf van de bodem aanzienlijk wijzigen;
 • Ontbossen;
 • Hoogstammige bomen vellen;
 • Ontginnen of de vegetatie wijzigen van elk gebied waarvan de bescherming noodzakelijk wordt geacht door de regering;
 • Een grond gewoonlijk gebruiken voor:
  • het opslaan van één of meer voertuigen, van schroot, van materialen of afval;
  • het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens voor reclamedoeleinden inbegrepen;
  • het plaatsen van een of meer verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen worden gebruikt, zoals woonwagens, kampeerwagens, afgedankte voertuigen, tenten.
 • Op aanzienlijke wijze wijzigen van de handelsactiviteit in een gebouw dat al voor handelsdoeleinden bestemd is (met uitzondering van groothandel) met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400 vierkante meter

 

Enkele concrete voorbeelden:

Document acties