U bent hier: Home / Nieuws / Nieuwe verplichtingen voor de aanvrager van de stedenbouwkundige vergunning : Besluit nr. 2020/037 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 tot bepaling van de vorm van de beslissingen

Nieuwe verplichtingen voor de aanvrager van de stedenbouwkundige vergunning : Besluit nr. 2020/037 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 tot bepaling van de vorm van de beslissingen

25-06-2020 - Na de opheffing van de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen en van alle termijnen waarvan het verstrijken een juridisch gevolg heeft tussen 16 maart en 15 juni, heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een aantal begeleidende maatregelen genomen die van toepassing zijn van 16 juni tot 31 december 2020.

Deze maatregelen voorzien onder meer in de wijziging van de modaliteiten betreffende de aanplakking van beslissingen inzake stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen en -attesten.

 

Het is vanaf nu aan de vergunninghouder om een mededeling te doen van de tussen 16 juni en 31 december 2020 genomen besluiten:

  1. 1. op het betrokken goed, op een plaats die vanaf de openbare weg zichtbaar is,

en

  1. 2. aan de bestaande of toekomstige toegangen tot het betreffende goed:

I. die op de grens tussen dit goed en de openbare weg liggen,

of,

II. indien er geen toegang tot dit goed is, op de muren en gevels ervan aan de kant van de openbare weg.

 

Het bericht moet vijftien dagen worden aangeplakt. U heeft tien dagen de tijd om dit bericht op te stellen:

  • ofwel vanaf de ontvangst van de beslissing;
  • ofwel vanaf het verstrijken van de termijn, toegekend aan de vergunningverlenende overheid voor de betekening van haar beslissing, indien het uitblijven van een beslissing geldt als weigeringsbeslissing.

Dit bericht wordt u toegezonden wanneer de vergunningverlenende autoriteit u in kennis stelt van de beslissing.

Als zowel de gemeente als de gemachtigde ambtenaar geen beslissing hebben genomen over uw aanvraag, moet u de mededeling downloaden door hier te klikken. U dient het bericht in elke taal (FR en NL) in te vullen met de gegevens die betrekking hebben op uw aanvraag. De berichten moeten worden opgesteld in een lettertype van ten minste 14 punten en worden afgedrukt op A3-vellen op een witte achtergrond.

De berichten moeten gedurende de hele aanplakkingsperiode in perfecte staat van zichtbaarheid en leesbaarheid worden gehouden. U moet ze dus zo plaatsen dat ze gemakkelijk te lezen zijn, op een hoogte van 1,50 meter, eventueel op een schutting of een paneel op een stok.

Document acties

gearchiveerd onder: