U bent hier: Home / Nieuws / Nieuwigheden inzake vrijstellingen van de tijdelijke bewoningen

Nieuwigheden inzake vrijstellingen van de tijdelijke bewoningen

29-04-2022 - De tijdelijke bewoning vormt een hefboom om te antwoorden op de verschillende sociale, economische, culturele en milieugerelateerde uitdagingen waarmee het Brussels Hoofdstedelijk Gewest momenteel wordt geconfronteerd. Door de tijdelijke bewoning van leegstaande gebouwen of ongebruikte gronden vrij te stellen van vergunning of van bepaalde procedures, draagt het besluit van geringe omvang bij tot de ondersteuning van niet-lucratieve initiatieven en bevordert het de kringloopeconomie op het Brusselse grondgebied.

 

De maximumduur van de voorziene vrijstellingen (naar gelang van het geval, van de stedenbouwvergunning , of procedurele vrijstellingen) voor de tijdelijke bewoningen varieert naargelang de aard van de inname:

  • De tijdelijke bewoning van maximum zes maanden (de projecten van tijdelijke bewoningen met een sociaal en/of cultureel karakter, de projecten van tijdelijke bewoning als gevolg van een uitzonderlijke nood, de opvang van daklozen);
  • De tijdelijke bewoning van maximum een jaar (de opvang van personen die om internationale bescherming verzoeken)
  • de tijdelijke bewoning van maximum drie jaar, voor elke projecttype

Wanneer een vrijstelling van de stedenbouwkundige vergunning wordt voorzien mits de naleving van een bepaalde termijn, dient een betekening te worden gedaan voorafgaand aan de uitvoering van deze handelingen en werken, via het ingevulde formulier, hiertoe ter beschikking gesteld door het digitale gewestelijke platform, beschikbaar. (https://mypermit.urban.brussels/) uiterlijk 60 dagen voor de start van de handelingen en werken.

Zodra ze is ingevoerd, wordt de informatie met betrekking tot deze tijdelijke handelingen en werken ook op de website https://openpermits.brussels geplaatst.

Concreet zal de auteur van deze tijdelijke handelingen en werken via het formulier dat op de website

https://exemption-mypermit.urban.brussels/ beschikbaar is, met name volgende gegevens vermelden:

  • het adres van de vestigingssite van het project;
  • het type goed (beschermd of niet-beschermd) en de aard van de geplande tijdelijke handelingen en werken;
  • de beknopte beschrijving van het geplande project;
  • de aanvangsdatum van de handelingen en werken.

Het vervullen van deze formaliteit impliceert niet dat de overheden erkennen dat aan de voorwaarden voor het verlenen van vrijstelling van de stedenbouwkundige vergunning is voldaan.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de tekst van het besluit van “geringe omvang”, het verslag aan de Regering, en het verklarende vade-mecum.

Document acties

gearchiveerd onder: