Werken die vrijgesteld zijn van de tussenkomst van een architect

In principe is de medewerking van een architect verplicht voor werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is. Het besluit van 13 november 2008, het zogenaamde “Vrijstellingenbesluit”, bepaalt evenwel dat werken die over het algemeen geen stabiliteitsprobleem meebrengen, zijn vrijgesteld van deze verplichting.
  

Het gaat met name om:

  • alle werken die niet in aanmerking komen voor een vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning louter omdat ze indruisen tegen een stedenbouwkundige regel die op die werken van toepassing is en waarvoor een afwijking kan worden aangevraagd;
  • de afbraak van aan het hoofdgebouw toegevoegde bijgebouwen, ertegen of vrijstaand, en waarbij de stabiliteit van de behouden gebouwen niet in het gedrang komt;
  • het optrekken van afsluitingen of van een scheidingsmuur tussen twee eigendommen;
  • het plaatsen van antennes, masten, pylonen, windmolens en andere gelijksoortige structuren, alsook het plaatsen van schotelantennes of zonnecollectoren, voor zover ze niet de oplossing van een stabiliteitsprobleem inhouden;
  • het bouwen van een niet overdekt zwembad of sportterrein;
  • de wijziging van de openingen of ramen, voor zover deze niet de oplossing van een stabiliteitsprobleem inhoudt;
  • de aanzienlijke wijziging van het bodemreliëf;
  • het ontbossen;
  • het vellen van een hoogstam;
  • de plaatsing van reclame-inrichtingen en uithangborden.

Opmerking

Alle werken en handelingen die zijn vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning zijn eveneens vrijgesteld van de medewerking van een architect.

Document acties