Werken die vrijgesteld zijn van de tussenkomst van een architect

Meestal geeft de gemeente de vergunningen af na advies van de door het gewest gemachtigde ambtenaar.
Zelfs als een vergunning vereist is echter, kan de procedure worden verlicht door de vrijstelling van het advies van de gemachtigde ambtenaar. Deze vrijstelling van advies is enkel mogelijk als het ontwerp niet afwijkt van de geldende stedenbouwkundige regelgeving (BBP, GSV, GemSV, ...).

Het gaat bijvoorbeeld om:

  • verbouwings- en inrichtingswerken binnen waarvoor geen uitbreiding van de vloeroppervlakte met meer dan 200 m² nodig is en voor zover ze niet het advies van de overlegcommissie en evenmin speciale regelen van openbaarmaking vereisen;
  • bestemmings- of gebruikswijziging van een goed of van een deel van een goed, voor zover de betreffende vloeroppervlakte minder dan 200 m² bedraagt en voor zover de wijziging niet het advies van de overlegcommissie en evenmin speciale regelen van openbaarmaking vereist;
  • verbouwings- en inrichtingswerken buiten waarvoor geen uitbreiding van de vloeroppervlakte met meer dan 200 m² nodig is en voor zover ze niet het advies van de overlegcommissie en evenmin speciale regelen van openbaarmaking vereisen;
  • de bouw van een scheidingsmuur tussen twee eigendommen;
  • de plaatsing van een niet-ingegraven waterton voor niet-commercieel gebruik;
  • tuinaanlegwerken;
  • het vellen van een hoogstam.

 

De lijst van de werken die van vergunning zijn vrijgesteld of die een eenvoudigere procedure genieten, vastgelegd in een regeringsbesluit van 13 november 2008, het zogenaamde besluit van geringe omvang.

Opmerking

Wat werd vrijgesteld van vergunning is eveneens vrijgesteld van de tussenkomst van een architect.

Document acties