U bent hier: Home / Nieuws / 04.07.2019 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de procedure volgend op de schorsing van een stedenbouwkundige vergunning, een verkavelingsvergunning of een stedenbouwkundig attest

04.07.2019 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de procedure volgend op de schorsing van een stedenbouwkundige vergunning, een verkavelingsvergunning of een stedenbouwkundig attest

19-07-2019 - Het besluit is op 12 juli 2019 verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Het kadert binnen de uitvoering van de nieuwe BWRO-hervorming die bij ordonnantie van 30.11.2017 opgelegd wordt. 

Het huidige besluit heft het besluit op van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 4 maart 1993 tot vaststelling van dezelfde procedure.

De inhoud van het besluit is niet wezenlijk veranderd. Enerzijds werd evenwel de oproepingstermijn  van 10 tot 8 dagen voor de datum van de hoorzitting is, en anderzijds wordt de communicatie via de elektronische weg mogelijk.

De verzoeker mag zijn aanvraag tot hoorzitting zowel via de post als via de elektronische weg aan het Stedenbouwkundig College richten.

De oproeping van de partijen die bij de hoorzitting betrokken zijn, wordt via de elektronische weg naar de gemeente verstuurd en kan via dezelfde weg naar de begunstigde van de geschorste beslissing gestuurd worden.

Het college van burgemeester en schepenen kan de begunstigde, de gemachtigde ambtenaar en het Stedenbouwkundig College via de elektronische weg verwittigen in geval van intrekking van de geschorste beslissing.

De instemming van de begunstigde is voorafgaand, uitdrukkelijk en noodzakelijk voor zo'n uitwisseling via de elektronische weg, gelet op de rechtsgevolgen voor hem.

Inwerkingtreding: 1 september 2019

Document acties

gearchiveerd onder: