U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning / Andere vergunningen en attesten / Stedenbouwkundig attest

Stedenbouwkundig attest

Wat is een stedenbouwkundig attest ?

Het stedenbouwkundig attest is een document dat kan worden aangevraagd voorafgaand aan de aanvraag van een stedenbouwkundige of een verkavelingsvergunning.

Wat is het nut van zo'n attest ?

Het stedenbouwkundig attest is een principieel akkoord dat aangeeft of een project kan worden toegelaten en bepaalt de voorwaarden daarvoor. Het biedt garanties over de  haalbaarheid van het project en geeft inzicht in de mogelijke bestemmingen.
In de praktijk worden stedenbouwkundige attesten voornamelijk aangevraagd voor grootschalige projecten waarvoor de aanvrager garanties wil over het verkrijgen van de vergunning.
Een stedenbouwkundig attest is eveneens verantwoord alvorens te investeren in de aankoop van een grond, om te weten of het geplande programma aanvaardbaar is qua bouwprofielen en bestemmingen.

Welke procedure moet men volgen ?

De procedure voor het bekomen van stedenbouwkundige attesten is vergelijkbaar met die van de vergunningen.
De inhoud van het dossier is evenwel beperkter (plannen zonder detail van de installaties enz.).
De afgeleverde stedenbouwkundige attesten blijven geldig gedurende maximaal twee jaar, zonder mogelijkheid tot verlenging.

 

Toegang tot PDF-versie van de formulieren
Aanvraag om stedenbouwkundig attest
Formulier voor de Bekendmaking van de eigenaar van een goed van de intentie om een aanvraag om stedenbouwkundig attest in te dienen
Aanvraag om stedenbouwkundig attest betreffende infrastructuurhandelingen of –werken

Opmerking

De aflevering van een attest stelt de aanvrager niet vrij van de verplichting om een vergunning te bekomen. Die vergunning is vereist voor de uitvoering van de handelingen en werken waarop het stedenbouwkundig attest betrekking heeft.

Document acties