U bent hier: Home / Nieuws / De presentatie met betrekking tot de BWRO hervormingen is nu beschikbaar in PDF-formaat!

De presentatie met betrekking tot de BWRO hervormingen is nu beschikbaar in PDF-formaat!

05-07-2019 - Bijgevolg vindt u hier de Powerpoint van de sessies voor de burger over het nieuwe BWRO en zijn uitvoeringsbesluiten die doorgingen op 27 en 28 juni.

 

 

 

PRESENTATIE >>> Hervorming van het BWRO - Kort overzicht

Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO), de juridische basis voor de planning, de stedenbouw en het bouwkundig erfgoed in Brussel, werd grondig gewijzigd door de ordonnantie van 30 november 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en tot wijziging van aanverwante wetgevingen.

Het Brussels Gewest heeft immers een ambitieuze hervorming doorgevoerd die een impact heeft op alle aspecten van de ruimtelijke ordening: planning, procedures van stedenbouwkundige vergunningen en van milieuvergunningen, effectenevaluatie, erfgoed, stedenbouwkundige inbreuken, enz.

Het opzet: de vereenvoudiging van regels met betrekking tot stedenbouw.

De uitdaging: beter inspelen op de verwachtingen van de sector, de burgers en de professionals, in overeenstemming met de vaste rechtsopvatting van de Raad van State en met de Europese richtlijnen.

Op 1 september 2019 worden de laatste bepalingen van deze hervorming van kracht. Deze bepalingen betreffen met name de procedure voor de afgifte van stedenbouwkundige vergunningen en attesten en van verkavelingsvergunningen.

Document acties

gearchiveerd onder: