U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning / De vergunningsaanvraag / Behandelingstermijn

Behandelingstermijn

TIP

 

Artikel 12/1 van het BWRO regelt de berekening van de verschillende BWRO-termijnen:

 • De termijnen worden in kalenderdagen geteld.
 • Ze beginnen te lopen de dag na de dag van ontvangst van de akte (tenzij het BWRO nadrukkelijk in een andere startdatum voorziet).
 • De vervaldag wordt in de termijn meegeteld (tenzij die dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is: de vervaldag wordt dan verschoven naar de eerstvolgende werkdag).

De termijnen voor de afgifte van de vergunning worden bepaald door het BWRO.

De termijn voor de bekendmaking van de beslissing tot toekenning of weigering van de vergunning loopt vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van volledig dossier.

Als er geen ontvangstbewijs of ontvangstbericht van onvolledig dossier werd verstuurd binnen 45 dagen na de ontvangst van de vergunningsaanvraag, begint de beslissingstermijn te lopen vanaf dag 46 na ontvangst van de aanvraag.

De beslissingstermijn varieert in de eerste plaats naargelang de vergunningverlenende overheid (de gemeente of de gemachtigde ambtenaar), in de tweede plaats naargelang bepaalde onderzoeksmaatregelen waaraan het dossier moet worden onderworpen (speciale regelen van openbaarmaking, tussenkomst van de gemachtigde ambtenaar, effectenstudie) en in de derde plaats naargelang bepaalde gebeurtenissen die een invloed hebben op de voortgang van de onderzoeksprocedure van de vergunningsaanvraag (wijziging van de aanvraag, zomervakantie):


Beslissingstermijnen voor het college van burgemeester en schepenen (art. 156 §2 van het BWRO):

 • 75 dagen: zonder tussenkomst van de gemachtigde ambtenaar of speciale regelen van openbaarmaking;
 • 90 dagen: met tussenkomst van de gemachtigde ambtenaar of speciale regelen van openbaarmaking;
 • 160 dagen: met tussenkomst van de gemachtigde ambtenaar en speciale regelen van openbaarmaking;


Beslissingstermijnen voor de gemachtigde ambtenaar (art. 178 §2 van het BWRO):

 • 75 dagen: zonder speciale regelen van openbaarmaking;
 • 160 dagen: met speciale regelen van openbaarmaking;
 • 450 dagen: met effectenstudie;


Elk van die termijnen wordt met 30 dagen verlengd:

 • als de beslissingstermijn tijdens de zomervakantie verstrijkt;
 • als de zomervakantie het noodzakelijk maakt om de organisatie van speciale regelen van openbaarmaking uit te stellen.


Er zijn overigens bepaalde gevallen waarin de termijn kan worden opgeschort, die verband houden met het wijzigingsproces van de aanvraag of met zeer specifieke omstandigheden (zoals de noodzaak om te wachten op de goedkeuring van een andere administratieve beslissing, los van de aanvraagprocedure voor een stedenbouwkundige vergunning).

Document acties