U bent hier: Home / Nieuws / 04.07.19 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Reg. tot vaststelling van de formulieren voor de ontvangst van de aanvragen om stedenbouwkundige vergunningen en attesten evenals voor gemengde projecten, de aanvragen om milieuvergunningen en attesten

04.07.19 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Reg. tot vaststelling van de formulieren voor de ontvangst van de aanvragen om stedenbouwkundige vergunningen en attesten evenals voor gemengde projecten, de aanvragen om milieuvergunningen en attesten

22-07-2019 - Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juli 2019 tot vaststelling van de formulieren voor de ontvangst van de aanvragen om stedenbouwkundige vergunningen en attesten evenals voor gemengde projecten, de aanvragen om milieuvergunningen en attesten werd in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 15 juli 2019.

 

Dit besluit kadert binnen de implementering van de nieuwe BWRO- en OMV-wijziging en van de wijziging van de aanverwante wetgeving, opgelegd bij de ordonnantie van 30 november 2017.

Het huidige ontwerpbesluit van de Regering heft de twee vorige besluiten op die betrekking hadden op de ontvangstfomrulieren, met name: 

  • het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 november 1993 tot vaststelling van de formulieren voor de ontvangst van de aanvragen om vergunningen en attesten inzake stedebouw en leefmilieu,
  • het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 november 1993 tot vaststelling van de formulieren voor de ontvangst door de gemachtigde ambtenaar van de aanvragen om stedebouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedebouwkundige attesten en van de aanvragen om vergunningen en attesten betreffende gemengde projecten. 

 

Het besluit strekt tot de invoering van de indieningsbewijzen, de ontvangstbewijzen van volledig dossier en de ontvangstbewijzen van onvolledig dossier. 

Het besluit introduceert twee aanzienlijke wijzigingen ten opzichte van het huidige regime:

  • het legt identieke formulieren op aan de drie bevoegde instanties (gemeente, gemachtigde ambtenaar en Regering),
  • bij deze formulieren dienen niet meer de dossiers gevoegd te worden van het milieuattest en van de milieuvergunning, uitgezonderd voor de gemengde projecten.

 

Inwerkingtreding van het besluit: 1 september 2019

Document acties

gearchiveerd onder: