U bent hier: Home / Nieuws / Projectoproep voor de sensibilisering of de mededinging inzake hedendaagse architectuur en cultureel erfgoed

Projectoproep voor de sensibilisering of de mededinging inzake hedendaagse architectuur en cultureel erfgoed

01-04-2020 - urban.brussels is het bestuur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat het gewestelijke beleid ondersteunt inzake stedenbouw, cultureel erfgoed en stedelijke herwaardering. urban.brussels vervult ook een sleutelrol in de sensibilisering van het publiek voor het feit dat we vandaag samen bouwen aan de stad van morgen.

Stijn Bollaert © urban.brussels

Hiertoe lanceert urban.brussels een projectoproep. Verenigingen kunnen een project of initiatief voorstellen om de burger te sensibiliseren en de sector tot mededinging aan te zetten (architectuur, cultureel erfgoed en ruimtelijke ordening).

Hoofddoel van deze projectoproep is, met andere woorden, de Brusselse verenigingen via concrete acties aanzetten tot participatie in de zogenaamde Brusselse stadsfabriek, een dynamisch begrip dat een blik op het verleden van de stad impliceert, maar dat in het heden verankerd blijft en zelfs naar de toekomst gericht wordt.

 

Er worden vier categorieën voorzien voor de projectoproep 2020:

  • Sensibiliseringsinitiatieven voor de hedendaagse architectuur en voor de stedenbouwkundige inrichting
  • Sensibiliseringsinitiatieven voor het (onroerende, roerende en immateriële) culturele erfgoed
  • Initiatieven ter ondersteuning van innovatie in architectuur en stedenbouw
  • Initiatieven ter activering van de professionele netwerken en/of de participatieve aanpak

Bij de dossierselectie neemt de jury volgende criteria in aanmerking:

  • het hefboomeffect
  • het innoverende karakter
  • de geactiveerde partnerships
  • de impact (lokaal, nationaal en/of internationaal)
  • de sociale impact

De geselecteerde projecten ontvangen een overheidssubsidie om het volledige – of een deel van het – financiële plan te dekken van het voorstel dat de vereniging op haar aanvraagformulier geformuleerd heeft, en binnen de grenzen van de overheidskredieten die aan de projectoproep toegekend werden.

Planning:

PDF:

 

 

 

 

 

 

Document acties

gearchiveerd onder: