U bent hier: Home / Nieuws / Openbaar onderzoek van de gedeeltelijke wijziging van het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) voor het GGB Heizel

Openbaar onderzoek van de gedeeltelijke wijziging van het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) voor het GGB Heizel

30-05-2016 - De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op 2 mei 2013 een gedeeltelijke wijziging van het GBP goedgekeurd als antwoord op de demografische groei in het Gewest.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op 2 mei 2013 een gedeeltelijke wijziging van het GBP goedgekeurd als antwoord op de demografische groei in het Gewest.


Deze wijziging creëerde met name een Gebied van Gewestelijk Belang (GGB) op de Heizelvlakte, met als doel het potentieel van deze uitzonderlijke en haar internationale uitstraling op te waarderen en om in de toekomst een ambitieus plan voor de bouw van woningen, toeristische voorzieningen, handelszaken en een grote groene ruimte.
Als gevolg van het arrest van de Raad van State van eind 2015 heeft de Regering de wijzigingsprocedure opnieuw opgestart en een milieu-effectenrapport (MER) uitgevoerd naar de impact van het project op het milieu. Zij organiseert een nieuw openbaar onderzoek naar de oprichting van een GGB op de site van de Heizel.


Dit onderzoek vindt plaats van 1 juni tot 31 juli 2016 in de 19 gemeenten.
U kunt uw advies over het ontwerp schriftelijk indienen bij het Gewest, of mondeling bij een gemeenteambtenaar.

De documenten voor het dossier kunt u downloaden op de site, op volgende links:
- Besluit met betrekking tot het ontwerp van gedeeltelijke wijziging van het GBP betreffende de Heizelsite
- Milieueffectenrapport
- Niet technische samenvatting

 

De opmerkingen of bezwaarschriften dienen gericht te worden aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bij een ter post aangetekende brief of neergelegd te worden tegen ontvangstbewijs bij Brussel Stedelijke Ontwikkeling (BSO), op volgend adres :

Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Brussel Stedelijke Ontwikkeling  – Directie Studies en Planning
City Center – 6de  verdieping, Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

 

Precisering betrekking op de verzending van schriftelijke bezwaren of opmerkingen:

Wanneer de vervaldag van de afsluiting van het openbaar onderzoek een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vervaldag verschoven naar de eerstvolgende werkdag (artikel 12/1 Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening), namelijk voor deze openbaar onderzoek, maandag 1 augustus 2016.

Document acties

gearchiveerd onder: