U bent hier: Home / Nieuws / Overzicht van het kantorenpark nr 33

Overzicht van het kantorenpark nr 33

26-02-2014 - LEEGSTAND 2013 IN BRUSSEL EN DE RAND

Voor de derde keer hebben de directie Studies en Planning van Brussel Stedelijke Ontwikkeling en de dienst Inventimmo van citydev.brussels zich over de situatie op de kantorenmarkt in de Rand rond Brussel gebogen.

In 2009 en 2010 lag het gecommercialiseerde leegstandscijfer er ruim boven de 30 %.

Deze oefening regelmatig overdoen, was de boodschap. In 2013 zijn de cijfers nog even onrustwekkend.

 

Daarnaast hebben de twee diensten - naar jaarlijkse gewoonte sinds 2007 - de situatie op de Brusselse kantorenmarkt onderzocht door hun gegevens over het gewestelijk grondgebied samen te voegen. De leegstand neemt eindelijk af in de gedecentraliseerde wijken, wat een zekere autoregulering van de markt bevestigt.

Maar zowel in Brussel als in de Rand is het vooral de blijvende leegstand (dit zijn kantoren die al meer dan 3 jaar ononderbroken te koop of te huur staan) die zorgwekkend is. Het overaanbod is structureel, zowel in de stad als in het hinterland.

 

Deze studie verschaft u opnieuw meer inzicht in de werking van deze kantorenmarkt in haar grootstedelijke context. Het is een gedetailleerde analyse die de tweezijdigheid van de markt bevestigt.

 

Hier te downloaden

Document acties

gearchiveerd onder: , ,