U bent hier: Home / Studies en publicaties / Publicaties / Gedeelde ruimten, betwiste ruimten

Gedeelde ruimten, betwiste ruimten

08-04-2015 - Brussel, een hoofdstad en haar inwoners - Christian Dessouroux - Vrije Universiteit Brussel (CIRHIBRU)

Brussel is altijd al een stad geweest waar de macht zich concentreerde.
Om die rol behoorlijk te kunnen vervullen, werden regelmatig aanzienlijke investeringen gedaan die het imago van de stad moesten bijsturen.
Brussel is geleidelijk geëvolueerd naar een plaats om te wonen, een plek voor de prinselijke, koninklijke, staats- en supranationale machtsuitoefening, een knooppunt van verkeerswegen, waterwegen, spoorwegen en ook luchtverkeer, een centrale plek voor productie en uitwisseling.
Inmiddels is Brussel een volwaardig gewest geworden in een federale staat, en vervult zij bovendien de rol van feitelijke Europese hoofdstad.
Wonen en leven in de stad worden bepaald door haar geschiedenis en door de snelle ontwikkelingen in de 19e en in de 20e eeuw. Hierdoor wordt de stadsruimte tegelijk verdeeld en betwist door de verschillende actoren en uitdagingen die in de loop der jaren geregeld hun stempel op het verstedelijkingsproces gedrukt hebben.

De huidige stad is het resultaat van zowel het naast elkaar bestaan als de confrontatie van verschillende stadsfuncties (economische activiteit, huisvesting, openbare voorzieningen, vervoer) en de uiteenlopende belangen van zowel de economische actoren (eigenaars, ondernemers, promotoren) als de bewoners, die onder elkaar de ruimte en het gebruik van de stad delen.
Deze stadsbewoners nemen vandaag actiever deel aan het beheer en aan de ordening van de stad, als gevolg van de toenemende democratisering van de werking van de maatschappij.

De site HemelsBrussel verwijst naar de rijke cartografie van het boek; een deel van de kaarten verklaart de radicale stedenbouwkundige veranderingen die Brussel in de loop van de 20e eeuw ondergaan heeft en die goed zichtbaar zijn in deze toepassing, die verschillende oude luchtbeelden met elkaar vergelijkt (van 1930 tot vandaag). Het boek bevat trouwens het prototype van de toepassing (op dvd, bevestigd op de kaft van het boek).

 

Referenties

Auteur: C. Dessouroux

Titel: Gedeelde ruimten, betwiste ruimten Brussel, een hoofdstad en haar inwoners

Uitgegeven door: de directie Studies en Planning (Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting) in het kader van een tentoonstelling die werd georganiseerd op initiatief van de minister-voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

Prijs: 25 euro

Het werk is beschikbaar in de Sint-Gorikshallen (onthaal) en in de meeste grote Brusselse boekhandels.

Document acties

gearchiveerd onder: , , ,