U bent hier: Home

Zoekresultaten

21 resultaten voor de zoekopdracht.
Filter de resultaten.
Type item


Nieuwe items sindsSorteer op relevantie · datum (meest recente eerst) · alfabetisch
Vademecum voor de opmaak van een effectenrapport bij de wijziging/aanieg van vervoersinfrastructuren
Bevindt zich in Stedenbouwkundige vergunning / De vergunningsaanvraag / Evaluatie van de milieueffecten
Praktische gids - stedenbouwkundige vergunning - editie 2020 2021
Bevindt zich in Studies en publicaties / Publicaties
Ontwerpgids voor toegankelijke gebouwen
Deze “Ontwerpgids voor toegankelijke gebouwen” is het resultaat van een denkproces van de 19 verenigingen die lid zijn van het CAWaB - Collectif Accessibilité Wallonie Bruxelles.
Bevindt zich in Studies en publicaties / Publicaties
Vade-mecum voor het opstellen van een effectenverslag
Bevindt zich in Stedenbouwkundige vergunning / De vergunningsaanvraag / Evaluatie van de milieueffecten
De info-folders van Stedenbouw: binnenterreinen van huizenblokken groene stadslongen
De binnenterreinen van huizenblokken zijn de ruimten achter de gebouwen. Het Brussels Gewest staat bekend voor het groene karakter ervan. Zij dragen bij tot de kwaliteit van onze leefomgeving (rust, groen, luchtzuiverend karakter…) én de bodem is er waterdoorlatend. De binnenterreinen moeten absoluut gevrijwaard blijven. Mits de toepassing van bepaalde regels zijn er niettemin aanpassingen en constructies mogelijk…
Bevindt zich in Studies en publicaties / Publicaties
De info-folders van Stedenbouw: een handelszaak in een woongebouw onderbrengen
Een buurtwinkel zorgt voor een gezellige drukte in een wijk. Hij draagt bij tot een leesbare stadsstructuur en tot een stabiele woonfunctie. De handelszaken dienen echter wel met die woonfunctie verenigbaar te zijn. Een winkel op de benedenverdieping van een woongebouw of de uitbreiding van een bestaande winkel zijn daarom enkel mogelijk mits enkele regels worden nageleefd…
Bevindt zich in Studies en publicaties / Publicaties
De info-folders van Stedenbouw: een woongebouw opsplitsen
In het Brusselse Gewest worden woningen vrij vaak opgesplitst. De evolutie van de gezinsstructuur en van de vastgoedprijzen laat haast geen andere keus. In het verleden hebben zulke opsplitsingen echter al te vaak tot kleine woningen zonder comfort geleid. Het Gewest heeft daarom regels uitgevaardigd en onderwerpt de opsplitsing van een woning aan een stedenbouwkundige vergunning.
Bevindt zich in Studies en publicaties / Publicaties
De info-folders van Stedenbouw: gevelopeningen en raamwerk
Gevelopeningen, bronnen van licht en lucht, dragen samen met het raamwerk bij tot de geluids- en warmte-isolatie van het bouwwerk. Bovendien brengen ze structuur in de architecturale compositie van de gevel en vormen ze de schakel tussen het interieur en de buitenwereld, tussen het leven binnen en op de straat. De inrichting van gevelopeningen en raamwerk is daarom aan verschillende regels onderworpen.
Bevindt zich in Studies en publicaties / Publicaties
De info-folders van Stedenbouw: hoogstammige bomen planten snooien vellen
Bomen en aanplantingen zijn overal aanwezig: in de stad en op het platteland, zowel in tuinen als langs wegen. Ze verfraaien de buurt, dragen bij tot de omgevingskwaliteit en spelen een niet te verwaarlozen ecologische rol. Het groene karakter van de leefomgeving dient vanzelfsprekend te worden beschermd. De wetgever heeft daartoe een aantal regels vastgelegd die het beheer bepalen van de bomen, vooral van hoogstammige bomen.
Bevindt zich in Studies en publicaties / Publicaties
De info-folders van Stedenbouw: inspringstroken geen parkeerruimte
Sinds 1 januari 2000 verbiedt de gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) de omvorming van inspringstroken tot parkeerruimte. U mag er enkel een siertuin aanleggen.
Bevindt zich in Studies en publicaties / Publicaties