U bent hier: Home / De spelregels / De strategische plannen / Het Kanaalplan / Opdracht / Documenten en verslagen van de opmaak van het masterplan

Documenten en verslagen van de opmaak van het masterplan

4 types van documenten worden tijdens en na afloop van het vaststaande deel gevraagd:

Een tussentijds verslag, aangepaste offerte met gegevens van het terrein en van de actoren:

Tussentijds verslag in A4-formaat, bestaande uit teksten en illustraties:

  • de 4 gewijzigde offertebundels (diagnose, acties, visie, werkwijze);
  • een geïllustreerde nota die de verschillende evoluties en aanpassingen toont.

Een tweetalig eindverslag, met de strategieën (qua ruimte, programmering en uitvoeringsschema) die in de kanaalzone worden aangewend en de instrumenten die nodig zijn voor de implementatie. Deze documenten worden aangeleverd op schaal van de zone en van de interventielocaties.

Eindverslag: minimaal vereiste documenten:

  • De 4 aangepaste bundels (Diagnose, Acties, Visie, Werkwijze);
  • Een gids met de interventies en de stedenbouwkundige principes, en de middelen om ze te verwezenlijken - reco verso A4-document, minimum 32 pagina's / maximum 48 pagina's + kaarten;
  • Een nota met de uitvoeringsstrategie - recto verso A4-document, minimum 12 pagina's / maximum 24 pagina's + eventuele kaarten;
  • Een nota en een planning die de voorgestelde programmering weergeeft voor de optionele delen - recto verso A4-document, minimum 12 pagina's / maximum 24 pagina's.

Een tweetalige synthese gebruikt voor communicatie over het masterplan.

Synthese met:

diagnose, acties, visie, gids en aanbevelingen voor de uitvoering, samen met kaarten, plannen en schema's - recto verso A4 document, kleur, maximum 24 pagina's.

Studiemaquettes en andere voorwerpen die de voorstelling van de toekomst van de zone mogelijk maken, zijn nodig voor de workshops en de communicatie over de opdracht. De opdrachtnemer stelt formaten en de schalen voor aan de opdrachtgever.

De legende van kaarten en iconografische documenten moet van bij aanvang tweetalig zijn zodat ze vlot kan worden aangepast en gecommuniceerd tijdens de studie.

Document acties