Opdracht

a. Opmaak van het masterplan

 

Het komt erop aan om een globale strategische visie te ontwikkelen voor de ontwikkeling van de kanaalzone. Na de indiening van een offerte en de onderhandelingsprocedure voor de toekenning van de opdracht, dient de opdrachtnemer zijn offerte op het gebied af te stemmen, de operationaliteit van zijn voorstellen uit te testen, zijn methodes te verfijnen en zijn visie te ontwikkelen door zich in de zone te verdiepen en door de verschillende actoren te ontmoeten.

De opmaak van het masterplan: een iteratieve aanpak

De 4 luiken:

Diagnose Acties Werkwijse Visie

Workshops

Verloop van het deel van de opdracht 'uitwerking van het masterplan'

Informatie en communicatie over het masterplan

Documenten en verslagen van de opmaak van het masterplan

b. Ondersteuning van de uitvoering van het masterplan

Na goedkeuring van het masterplan kan de aanbestedende overheid de twee hierna volgende optionele delen tegelijk of apart starten ter ondersteuning van het masterplan.

 

Document acties