U bent hier: Home / De spelregels / De strategische plannen / Het Kanaalplan / Context / Gewestelijke context: de opmaak van het duurzaam gewestelijk ontwikkelingsplan is aan de gang

Gewestelijke context: de opmaak van het duurzaam gewestelijk ontwikkelingsplan is aan de gang

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt vandaag geconfronteerd met grote stedenbouwkundige uitdagingen. Deze zijn uiteenlopend - demografisch, economisch, sociaal, milieugebonden, territoriaal - en creëren voor het gewest een uitstekende gelegenheid om zijn hele grondgebied opnieuw uit te denken aan de hand van een ambitieus en coherent planningsbeleid. De Brusselse regering heeft hierop aan de opmaak van het duurzaam gewestelijk ontwikkelingsplan (DGewOP) een doorslaggevende plaats op haar agenda toegekend. Het DGewOP is een strategisch document, gericht op de sturing van beleidsacties. Uiteindelijk doel is de concretisering van de visie die wordt gedeeld door de stuwende krachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, via de verschillende sectorale beleidslijnen. In het gebied vlakbij het kanaal zijn deze uitdagingen sterker aanwezig dan om het even waar. Daarom vereist de heraanleg hier een geïntegreerde aanpak, waarbij territoriale en sociale cohesie aan elkaar worden gekoppeld. Enkel op die manier ontstaat een duidelijke en gedragen toekomstvisie van deze zone, die in het DGewOP wordt verwerkt. Het DGewOP zal de rol omschrijven die de kanaalzone vervult in het gewest en in het grootstedelijke gebied. Het masterplan, dat op kleinere schaal operationeel is en zijn wortels heeft in de realiteit van het grondgebied en van het stedelijke en sociaal-economische weefsel, zal de aanbevelingen van het DGewOP voor dit gebied verfijnen. De heraanleg van dit gebied zal een impact hebben op het hele gewest. Bovendien zal het plan de opmaak van dit DGewOP beïnvloeden en doorwerken op de uitwerking ervan.

Document acties