U bent hier: Home / Wie doet wat / De privéactoren / De notaris

De notaris

De notaris is de voornaamste gesprekspartner op het vlak van contracten en verkoopakten. Hij licht je in over de rechten en erfdienstbaarheden die aan je goed verbonden zijn.
Wat stedenbouw betreft verplicht de wet de notarissen om bij verkoop of verhuur van vastgoed voor meer dan 9 jaar in de akte de bestemming te vermelden die door de gewestelijke en gemeentelijke plannen wordt voorzien.
De notaris vermeldt ook of er voor het goed een stedenbouwkundig attest of een stedenbouwkundige vergunning werd afgegeven.

Opmerking

Ga op dat moment na of zowal al de werken die aan het goed dat je verwerft werden uitgevoerd, en het gebruik van het goed geoorloofd zijn.

Meer informatie ...

op de site van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, www.notaris.be.

Document acties