U bent hier: Home / Be Exemplary

Be Exemplary

« be exemplary : Brusselse voorbeeldgebouwen »

Beste bezoekers,

De website http://beexemplary.brussels/ wordt momenteel herwerkt. In afwachting vindt u hier de laatste gegevens in verband met de projectoproep.

Wij danken u voor uw begrip.

 

Het be-exemplaryteam

 

De 7 laureaten van be exemplary 2017 zijn bekend!

De minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Rudi Vervoort, en de minister van Huisvesting, Milieu en Energie, Céline Fremault, hebben in mei 2017 samen de editie 2017 georganiseerd van de projectoproep ‘Be.exemplary’.  Het is hun ambitie de Brusselse vastgoedprojecten die een voorbeeldfunctie vervullen en vernieuwend zijn, te belonen.

Uit de 26 ingediende kandidaturen heeft de jury 7 laureaten geselecteerd. U kunt ze vanaf nu ontdekken.

Theodoortje - Projet U - Kersbeek - Ecole Everheide - Multi - Projet Z - Tivoli

 

 

Theodoortje

Naam van het project Opdrachtgever Ontwerpers
Duurzame kindercampus Theodoortje Vrije Universiteit Brussel Cuypers & Q architecten

Het gaat over een project dat programma’s rond kinderen bijeenbrengt; Kinderdagverblijf voor 121 kinderen, Huis van het Kind, de CAW Brussel, een Basisschool voor 240 kinderen en scoutslokalen.

Het betreft een coherent en evenwichtig project in zijn aanpak van de verschillende uitdagingen.

De opeenstapeling van functies, de inplanting in het reliëf, de beperkte hoogte van de constructie leiden tot een compact project op maat van het kind met een uitdrukkelijke relatie met de natuur.

De combinaties van programma’s samen in een heldere, algemene, flexibele structuur met een vrij plan, , de openheid van de school tegenover andere gebruikers en de zeer doorgedreven life cycle cost-studie maken het tot een voorbeeldig project.

 


 

Projet U

Naam van het project Opdrachtgever Ontwerpers
Projet U Gemeente Ukkel BAEV

Het gaat om het onderbrengen van het administratief centrum van de gemeente Ukkel voor 450 ambtenaren in een leegstaand kantoorgebouw.


Het project is een mooi voorbeeld van de herbestemming van een bestaand gebouw, dat erin slaagt om een leegstaande monofunctionele architectuur te reactiveren, een moderne ruïne uit de jaren 1970; het project beantwoord zo aan het eerste principe van circulaire economie.

Door een publieke overheidsdienst onder te brengen, verandert het gebouw van  houding tegenover de stad en zijn stedelijk context. De bouwheer heeft een geïntegreerd proces van programmatie gerealiseerd en de architectuur opereert in het verlengde van het bestaande en zijn intrinsieke kwaliteiten.
Ook alle milieugebonden thema’s getuigen van een transversale aanpak.

 


 

Kersbeek

Naam van het project Opdrachtgever Ontwerpers
Kersbeek Foyer du SUD SCRL FHW Architectes

De renovatie van 11 eengezinswoningen in een beschermde tuinwijk komt tegemoet aan de regionale behoefte van het creëren en bewaren van woningen voor grote gezinnen.

Het project is ten gronde flexibel en evolutief opgevat en draagt bij tot de duurzaamheid van het project.
De bewoonbaarheid van de woningen en hun relatie met de buitenkant wordt aanzienlijk verbeterd, terwijl de uitbreiding wordt beperkt en de volumes worden vereenvoudigd.

Het project demonstreert een alomvattende en coherente transversale aanpak die leidt tot een evenwichtig project.

Het project geeft het voorbeeld van een duurzame rehabilitatie van sociale woningen die zich kunnen aanpassen aan verschillende familiesituaties in een beschermde site, een typologie die wijdverspreid is in het Gewest.

Zijn actie richt zich op de typologie en de problemen van eengezinswoningen. Het is daarom ook op kleine schaal reproduceerbaar.

 


 

Ecole Everheide

Naam van het project Opdrachtgever Ontwerpers
Ecole Everheide Gemeente Evere FHW Architectes

Het project betreft de uitbreiding van de school Everheide in Evere.

Het project demonstreert een alomvattende en coherente transversale aanpak die leidt tot een evenwichtig project.

De school geeft het voorbeeld van een brede school, van de functionaliteit maar ook de duurzame strategie.

Het project heeft een grondige reflectie over zijn relatie naar de openbare ruimte en zijn stedelijke context. Het nieuwe rapport naar de wijk brengt maakt de toegangen leesbaar, en maakt een overgang door de inplanting van de overdekte ruimten. De gedeelde ruimtes bevinden zich op de juiste plaats tussen de openbare ruimte en de speeltuinen. De ruimtelijke principes zijn in lijn met de pedagogische aanpak van de school, de plannen zijn coherent en functioneel en maken de onder wijs van verschillende pedagogieën mogelijk.

De milieu-strategie komt vooral tot uiting door een veelheid van transversale maatregelen die ook betrokken zijn bij de pedagogie van de school en die het leren en opleiden van studenten vergemakkelijken. Het project toont een inspanning op het vlak van hergebruik in-situ en buiten de site zoals de vaststelling van het circuit van de afgebroken materialen

 

 


 

Multi

Naam van het project Opdrachtgever Ontwerpers
Multi Brouckère tower Invest CONIX RDBM Architects

Het project heeft betrekking op de renovatie van de Philipstoren op het De Brouckèreplein.

Het gaat om een grootschalige reconversie met grote stedelijke uitdagingen: herbestemming van een emblematisch, modernistisch kantoorgebouw en maken van een verbindende schakel door sterk in te werken op de behandeling en opening van de sokkel en het aanhechten ervan aan de publieke ruimte via een toegankelijke stadsplatform.  

Het project stelt zich een ambitieuze en nauwkeurige doelstelling op het vlak van hergebruik en behoud van een maximum aan componenten. De ambitie om ter plaatse op grote schaal te gaan hergebruiken is vernieuwend moet een voorbeeld zijn voor andere vergelijkbare projecten. Een sleutel tot succes is de betrokkenheid van partners in de circulaire economie sinds het voorontwerp.

 


 

Projet Z

Naam van het project Opdrachtgever Ontwerpers
Projet Z Zinneke ASBL Ouest Architecture

Het gaat om de renovatie van de gebouwen van de Zinneke.

Het project onderscheidt zich door de coherentie van de ontwerp-en bouwprocessen   in lijn met de filosofie en visie van de bouwheer: Co-ontwerp en hergebruik op een voorbeeldniveau zijn de rode draad doorheen de 4 uitdagingen.

Het proces van co-design en hergebruik is perfect in lijn met de filosofie van de klant, die flexibiliteit en aanpassingsvermogen vereist, en erop gericht is inclusieve en voor iedereen toegankelijke en door iedereen toe-eigenbare ruimten te creëren.

De strategie voor hergebruik en het maximaliseren van het bestaande potentieel leidt tot een zeer scenografisch ruimtelijk concept door de minst zware interventie te realiseren in de bestaande structuren. Het architectonische zal voortvloeien uit de keuzen qua hergebruik, die opportunistisch , multi-esthetisch, samengesteld en rijk zullen zijn.

Architectonische aspecten komen voort uit de hergebruiks-keuzes die opportunistisch, zullen zijn.

 


 

Tivoli

Naam van het project Opdrachtgever Ontwerpers
Tivoli Fondation Habitat Groupé Tivoli Epoc Architecture

Cohousingproject van 9 appartementen en gedeelde ruimten in het Tivoliwijk.

Het project is coherent en voorbeeldig door zijn transversale aanpak, waaraan het een overduidelijke kwaliteit ontleent. Het grondige denkproces vanaf het ontwerpstadium rond alle uitdagingen leidt tot een coherent en tijdloos kwaliteitsgebouw voor alle gebruikers en voor de stedelijke context.

De plannen zijn genereus, zeer goed georiënteerd en flexibel, de dragende gevelstructuur en verwisselbare gevelmodules dragen bij tot het evolutieve potentieel van de grondplannen;

De bouwheer kiest voor de beheer van zijn cohousing-project, voor de oprichting van een stichting die instaat voor de waarden van het project. Het is ook een pilootproject in samenwerking met Citydev. De kandidaat zet op een gedetailleerde en geëngageerde manier zijn werkwijze uiteen op het vlak van co-ontwerp.

De kandidaat baseert zijn keuzen bij alle thema’s van de milieu-uitdaging op de analyse van verschillende alternatieven. Het project is ook van in het begin opgebouwd rond de mogelijkheid van omvormen of demonteren op termijn en kan aangesloten worden op het bestaande warmtenetwerk in de Tivoliwijk.

 

 

Document acties