U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning / Projectvergadering bij de gemachtigde ambtenaar

Projectvergadering bij de gemachtigde ambtenaar

1. Aanvraag projectvergadering

Alle projectvergaderingen voor een gewestelijke dossier worden via e-mail aangevraagd op proj@urban.brussels en dit, via het volgende aanvraagformulier: FO-07-01-A0_Aanvraagformulier_projectvergadering_bij_de_GA_ver

De aanvraag moet volgende elementen bevatten:

  • voorstellingsnota met: de identiteit van de ontwerper, de ligging van het project, de beschrijving van het project, met name de bestemmingen, de bouwprofielen en de inplantingen in de bestaande en in de geplande toestand;
  • relevante foto's;
  • in het geval van de schrapping van opmerkelijke interieurdecoratie: een fotoverslag van het interieur (cf. besluit betreffende dossiersamenstelling, art. 23, 5° en 27, 5°);
  • ieder ander document dat bijdraagt tot het inzicht in het project en waarover u beschikt op het moment van de vergadering (bv. plannen van de bestaande en de geplande toestand).

wij herinneren u eraan dat de projectvergadering en de eventuele notulen geen bestuurlijke beslissing vormen. ze loopt niet vooruit op de beslissing van de vergunnende overheid. immers, de procedure van de dossierbehandeling kan andere elementen naar voren schuiven die de beslissing kunnen beïnvloeden (zoals bezwaren en opmerkingen tijdens de overlegcommissie).

De aanvragen betreffende projectvergaderingen voor de gemeentelijke dossiers moeten worden ingediend bij de gemeente.

 

2. De termijnen

het bestuur dient de aanvrager te antwoorden en hem binnen de 15 dagen na de ontvangst van zijn aanvraag een datum voor zijn projectvergadering voor te stellen.
de datum van de projectvergadering kan uiteraard na deze 15 dagen vallen, naargelang de agendamogelijkheden op de dagen die aan de projectvergaderingen besteed worden.
 

Document acties