U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning / De vergunningsaanvraag / Waar en hoe dien ik een vergunningsaanvraag in?

Openbare onderzoeken en overlegcommissies

Sociale media

Waar en hoe dien ik een vergunningsaanvraag in?

Als de gemeente bevoegd is voor de behandeling van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, wordt het aanvraagdossier:

  • hetzij rechtstreeks op het gemeentehuis afgegeven (dienst Stedenbouw) in ruil voor een attest van afgifte;
  • hetzij aangetekend verstuurd naar het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar het project gelegen is.


Bij de indiening van het aanvraagdossier bij de gemeente moeten dossierkosten worden betaald.

Wanneer het goed gelegen is op het grondgebied van twee of meerdere gemeenten, dien je de vergunningsaanvraag bij elke van die gemeenten in. Is het ontwerp echter in een perimeter gelegen die door de regering bepaald werd, dien je de aanvraag in bij de gemachtigde ambtenaar (gewest).

De indiening van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning die tot de bevoegdheid van de gemachtigde ambtenaar hoort, kan ook worden afgegeven of als aangetekende zending worden verstuurd (nuttige informaties).

Document acties