U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning / Na de vergunning / Vergunning wijzigen

Kan de afgegeven vergunning gewijzigd worden?

(de stedenbouwkundige wijzigingsvergunning)

Na de afgifte van de vergunning kan de vergunninghouder om een of andere reden wensen zijn stedenbouwkundige vergunning te wijzigen. Hij kan dan een aanvraag tot wijzigingsvergunning indienen.

Het betreft een tweede vergunning die aan de oorspronkelijke vergunning gehecht wordt en er bepaalde wijzigingen in aanbrengt. Deze nieuwe vergunning komt in de plaats van de passages in de oorspronkelijke vergunning die zij wijzigt.

Het BWRO bepaalt een reeks voorwaarden voor een wijzigingsvergunning.

Essentiële voorwaarden: de vergunning mag nog niet volledig uitgevoerd zijn en de wijzigingen mogen enkel betrekking hebben op de nog niet uitgevoerde werken. Bovendien dienen alle mogelijke administratieve beroepen tegen de aanvankelijke vergunning of de termijnen om ze in te stellen, uitgeput te zijn.

In principe volgt de aanvraag tot wijzigende vergunning een kortere procedure (bv. als het voorwerp beperkt is, zullen speciale regelen van openbaarmaking vermoedelijk niet nodig zijn). Het in te dienen dossier is trouwens beperkt tot die aspecten van het aanvankelijk vergunde project waarvan de wijziging aangevraagd wordt.

Opmerkingen:

Tijdens het onderzoek van de wijzigingsaanvraag kunnen de niet-gewijzigde delen van het aanvankelijk vergunde project niet opnieuw in vraag gesteld worden.

 

Zodra de wijzigende vergunning wordt toegekend, wordt zij in de oorspronkelijke vergunning opgenomen. De geldigheidstermijn van de wijzigende vergunning is dezelfde als die van de oorspronkelijke vergunning.

Praktische aspecten:

Je krijgt meer info over de wijzigingsvergunning bij de dienst Stedenbouw van je gemeente voor de gemeentelijke vergunningen, of bij de directie Stedenbouw van urban.brussels voor de gewestelijke vergunningen.

Document acties