U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning / Na de vergunning / Beschikbaarheid van de plannen

Beschikbaarheid van de plannen van de vergunning op de werf

Bij de afgifte van de vergunning krijgt de aanvrager een exemplaar van de door de vergunningverlenende overheid goedgekeurde plannen, met stempel van de overheid. Die plannen met stempel maken integrerend deel uit van de afgegeven vergunning.

Ze moeten gedurende de hele looptijd van de uitvoering van de vergunning worden bewaard op de locatie waar het goedgekeurde project wordt uitgevoerd, zodat ze op verzoek kunnen worden getoond aan de ambtenaren die belast zijn met het toezicht op de werkzaamheden (art. 194/2 van het BWRO).


Let op, de niet-naleving van die verplichting vormt een stedenbouwkundige inbreuk! 

 

Document acties