U bent hier: Home / Afkortingen

Afkortingen

 

BROH

Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting

BSO Brussel Stedelijke Ontwikkeling (ex-BROH)

OC

Overlegcommissie

BWRO

Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening

College

College van burgemeester en schepenen

GOC

Gewestelijke Ontwikkelingscommissie.

KCML

Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen

DSP

Directie Studies en Planning

DML

Directie Monumenten en Landschappen

DS

Directie Stedenbouw

GA

Gemachtigde ambtenaar

BIM

Brussels Instituut voor Milieubeheer
(nu: Leefmilieu Brussel)

SRO

Speciale regelen van openbaarmaking

GemOP

Gemeentelijk ontwikkelingsplan

EPB

Energieprestatie (en binnenklimaat) van gebouwen

BBP

Bijzonder bestemmingsplan

GBP

Gewestelijk bestemmingsplan

GewOP

Gewestelijk ontwikkelingsplan

GemSV

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening

GSV

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening

GOMB

Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DBDMH

Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp

g.c.h.e.w.s.

Gebied van culturele, historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing

GGB

Gebied van gewestelijk belang

Document acties