U bent hier: Home / Wie doet wat / De privéactoren / De architect

De architect

De architect geeft uw ideeën vorm en volume. Hij geeft u professioneel advies in alles wat met bouwen heeft te maken. Ook op administratief vlak, zoals bij de opmaak van de voorafgaande vergunningsaanvraag, staat hij u bij. Zijn rol is van fundamenteel belang, want een woning aankopen, renoveren of bouwen is een grote stap, zowel voor u als voor uw buurt.

Een architect moet ingeschreven zijn bij de Orde van architecten of op de lijst van de stagiairs terug te vinden zijn.

Je vindt deze inlichtingen bij de Orde van Architecten op www.architect.be.

De architect zorgt onder meer voor:

  • de voorbereidende schetsen et studies;
  • advies aan de bouwheer bij diens keuzes;
  • studies en schattingen van het voorontwerp;
  • samenstelling van het dossier tot aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning;
  • voorstelling en verdediging van het ontwerp bij de bevoegde diensten;
  • opmaak van de uitvoeringsplannen en van het bijzondere bestek;
  • opvolging en oplevering van de werken.


Licht je architect duidelijk in over je wensen en financiële middelen, het zal je tijd en geld besparen. Bovenop de kosten van de werken komen immers nog andere uitgaven, zoals de erelonen van de architect en van de ingenieur, de aansluitingen op de netten, de bouwtaks, de officiële documenten en de btw.

Tip

Sluit vóór de start van zijn opdracht een overeenkomst met je architect af. Daarin worden vooral de erelonen en het verloop van de opdracht vastgelegd.
Deze overeenkomt is van belang voor jou en voor de architect.

Opmerking

Sommige werken zijn vrijgesteld van de tussenkomst van een architect. Vraag informatie bij de dienst Stedenbouw van de gemeente waar de werken worden gepland.

Document acties