U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning

Vergunningen Online

https://ws.irisnet.be
https://urba.irisnet.be/nl/vergunningen
https://urba.irisnet.be
nl
Realized by means of Brussels UrbIS © ®

Op deze kaart vindt u momenteel de stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen en –attesten vanaf juli 2009 die behandeld worden door het Brussels Gewest en de gemeenten die aangesloten zijn op het platform. In een later stadium zullen ook de milieuvergunningen toegevoegd worden.

Opmerking : de dossiers worden op de website weergegeven vanaf het moment waarop een dossier volledig wordt verklaard en ze verdwijnen :

  • 4 jaar na de definitieve kennisgeving van de vergunning of van de weigering van vergunning voor de stedenbouwkundige vergunningen
  • 7 jaar na de definitieve kennisgeving van de vergunning of van de weigering van vergunning voor de verkavelingsvergunningen

In het kader van de openbaarheid van bestuur en zoals afgesproken in het regeerakkoord 2009-2014 wil de brusselse gewestregering en de staatssecretaris belast met stedenbouw tegemoet komen aan de vraag van de burgers en de ondernemingen naar meer transparantie.

Deze toepassing is alvast uniek in zijn soort en een primeur voor België op gewestelijk niveau.

Voor meer informatie over een dossier in het bijzonder contacteert u best de vergunnende overheid.

Wettelijke informatie

De gegevens op deze website worden enkel ter informatie gegeven en hebben geen enkele juridische waarde. Het Gewest kan de exactheid en volledigheid van de gegevens niet garanderen en kan dus niet verantwoordelijk gesteld worden voor eender welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die iemand zou lijden.