U bent hier: Home / Studies en publicaties / Publicaties / Pubicaties van het Stedenbouw

Pubicaties van het Stedenbouw

Vade-mecum - Telecommunicatie en de stedenbouwkundige Vergunning - editie 2022
Vade-mecum - De ingrepen op een boom die aan een Stedenbouwkundige vergunning onderworpen zijn - editie 2022
Vade-mecum - De tijdelijke handelingen en werken - editie 2022
Vade-mecum - De energetische verbeteringen en de stedenbouwkundige vergunning - editie 2022
Praktische gids - stedenbouwkundige vergunning - editie 2020 2021
Vade-mecum voor het opstellen van een effectenverslag
Vademecum voor de opmaak van een effectenrapport bij de wijziging/aanieg van vervoersinfrastructuren
Ontwerpgids voor toegankelijke gebouwen
Deze “Ontwerpgids voor toegankelijke gebouwen” is het resultaat van een denkproces van de 19 verenigingen die lid zijn van het CAWaB - Collectif Accessibilité Wallonie Bruxelles.
Handboek van de Brusselse openbare ruimten
Marie Demanet en Jean-Pierre Majot - 1995, 163 p. - 20 euros
Gedeelde ruimten, betwiste ruimten
Brussel, een hoofdstad en haar inwoners - Christian Dessouroux - Vrije Universiteit Brussel (CIRHIBRU)
De info-folders van Stedenbouw: binnenterreinen van huizenblokken groene stadslongen
De binnenterreinen van huizenblokken zijn de ruimten achter de gebouwen. Het Brussels Gewest staat bekend voor het groene karakter ervan. Zij dragen bij tot de kwaliteit van onze leefomgeving (rust, groen, luchtzuiverend karakter…) én de bodem is er waterdoorlatend. De binnenterreinen moeten absoluut gevrijwaard blijven. Mits de toepassing van bepaalde regels zijn er niettemin aanpassingen en constructies mogelijk…
De info-folders van Stedenbouw: een handelszaak in een woongebouw onderbrengen
Een buurtwinkel zorgt voor een gezellige drukte in een wijk. Hij draagt bij tot een leesbare stadsstructuur en tot een stabiele woonfunctie. De handelszaken dienen echter wel met die woonfunctie verenigbaar te zijn. Een winkel op de benedenverdieping van een woongebouw of de uitbreiding van een bestaande winkel zijn daarom enkel mogelijk mits enkele regels worden nageleefd…
De info-folders van Stedenbouw: inspringstroken geen parkeerruimte
Sinds 1 januari 2000 verbiedt de gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) de omvorming van inspringstroken tot parkeerruimte. U mag er enkel een siertuin aanleggen.
De info-folders van Stedenbouw: uithangborden en reclame verwijzend naar het uithangbord
Bedrijfsleiders, handelaars, industriëlen, zelfstandigen en anderen mogen hun activiteiten kenbaar maken door middel van een uithangbord. Is een vergunning vereist? Gelden er voorschriften voor de afmetingen, het aanzicht of de plaats? Moet ik een beroep doen op een architect?…
De info-folders van Stedenbouw: verbouwen om woongelegenheid te creëren
In tijden van wooncrisis wordt strijd geleverd tegen leegstand. Kantoorgebouwen tot woongebouwen omvormen is dan aangewezen. Het wordt sterk aangemoedigd… mits een aantal regels worden nageleefd.

Document acties