U bent hier: Home / De spelregels / De strategische plannen / Het Kanaalplan / Opdracht / Verloop van het deel van de opdracht 'uitwerking van het masterplan'

Verloop van het deel van de opdracht 'uitwerking van het masterplan'

Door de iteratieve aanpak blijft het masterplan een hele tijd in evolutie. Zijn vorm ligt pas vast in het eindverslag. Toch is er een referentiesituatie nodig voor de evaluatie van de wijzigingen en vernieuwingen.

Ook een tussentijds rapport dringt zich op, dat de opmaak van het masterplan structureert door de diagnose, de lopende en te verwachten projecten en de grote principes van de visie vast te stellen. De methodologie voor de transformatie van de kanaalzone kan pas na dit tussentijdse verslag uitgewerkt worden.

Het verloop van de opdracht in 5 stappen:

  1. Voorstelling van de offerte aan alle actoren in de zone, eerste uitwisselingen, eerste stellingnames, eerste goedkeuringen, eerste workshop met de Task Force en het technisch comité (document: ppt-presentatie); 1e betalingsschijf;
  2. De opmaak van het referentiedocument van het masterplan op basis waarvan het luik 'werkwijze' wordt uitgewerkt: aangepaste offerte met de luiken ‘diagnose’, ‘acties’ en ‘visie’, voornaamste keuzes, visie met een zo groot mogelijke consensus (document: tussentijds rapport); 2e betalingsschijf;
  3. Voorstelling van het tussentijdse verslag aan alle actoren in het gebied, workshop met de Task Force en het technisch comité (document: ppt-presentatie); 3e betalingsschijf;
  4. Scherpstellen van de wijze waarop het masterplan wordt uitgevoerd; wordt geïntegreerd in het eindverslag dat op het einde van etappe 4ingediendwordt (document: eindverslag); 4e betalingsschijf;
  5. Voorstelling van het eindverslag aan alle actoren in het gebied, laatste workshop met de Task Froce en het technisch comité (document: ppt-presentatie); overhandigen van de definitieve documenten aan de opdrachtgever; 5e en laatste betalingsschijf.

Tijdens deze opdracht voor de opmaak van het richtschema worden infovergaderingen met de bewoners georganiseerd en wordt een tentoonstelling voor het grote publiek opgezet.

Document acties