U bent hier: Home / De spelregels / De strategische plannen / Het Kanaalplan / Opdracht / De opmaak van het masterplan: een iteratieve aanpak

De opmaak van het masterplan: een iteratieve aanpak

Het masterplan zal tot stand komen op basis van een iteratief proces. Enerzijds zijn er volgende 4 luiken:

  • diagnose, of de lezing van het gebied, zijn troeven, zijn beperkingen en zijn mogelijkheden,
  • acties, bestaande of geplande projecten op het grondgebied, hun belang, hun programmering, hun uitvoering, de betrokken actoren en de verwachte impact,
  • visie: prospectieve resultaten en stellingname, zorgt voor samenhang in aanleg en ontwikkeling,
  • methode: instrumenten voor de planning van het gebied, voor de implementatie van het masterplan, voor de verwezenlijking van de projecten, voor de communicatie over het masterplan met en tussen de verschillende bevoegde partijen.

 

Anderzijds dient het team dat de opdracht toegekend krijgt, een evenwicht te vinden tussen de wenselijke evolutie van het gebied en het vermogen van de betrokken actoren om deze vorm te geven. Tijdens een reeks debatten en infomomenten hebben de betrokken actoren en verenigingen de gelegenheid om hun bijdrage te leveren en hun standpunt kenbaar te maken. Deze wisselwerking tussen het masterplan en de actoren draagt bij tot een steeds evoluerende opbouw: toevoegingen, aanpassingen, onderhandelingen, ...

Deze iteratieve aanpak vereist de frequente aanwezigheid van de opdrachtnemer op het terrein, op de info-, voorstellings- en werkvergaderingen. Het opstellen van het masterplan vraagt een uitgebreid veldwerk.

Document acties