U bent hier: Home / De spelregels / De strategische plannen / Het Kanaalplan / Context / Waarom een masterplan?

Waarom een masterplan?

Enerzijds vormen de verschillende dynamieken die in de kanaalzone aanwezig zijn, nog geen gemeenschappelijk project voor het hele kanaalgebied. Anderzijds zijn de gebruikelijke werkmiddelen op het vlak van ruimtelijke ordening niet aangepast aan de schaal van de kanaalzone. Als ondersteuning en als aanvulling op de bestaande initiatieven is een structurerende stedenbouwkundige visie nodig.

Dankzij de totaalvisie zal het masterplan de samenhang tussen de projecten en acties op dit grondgebied verzekeren.

Tegelijk biedt het masterplan antwoorden op de grote uitdagingen van het gebied: de demografische groei, de herdefiniëring van de leefomgeving, de strijd tegen het sociale dualisering tussen dit gebied en de rest van het gewest, het functioneel gemengde karakter, de versterking van de gewestelijke economische activiteit, de plaats van de haven in de stad, de landschappelijke opwaardering van de kanaalzone en de Zennevallei, de opwaardering van het Brusselse industriële erfgoed, enz.

Document acties