U bent hier: Home

Zoekresultaten

24 resultaten voor de zoekopdracht.
Filter de resultaten.
Type item


Nieuwe items sindsSorteer op relevantie · datum (meest recente eerst) · alfabetisch
De info-folders van Stedenbouw: een handelszaak in een woongebouw onderbrengen
Een buurtwinkel zorgt voor een gezellige drukte in een wijk. Hij draagt bij tot een leesbare stadsstructuur en tot een stabiele woonfunctie. De handelszaken dienen echter wel met die woonfunctie verenigbaar te zijn. Een winkel op de benedenverdieping van een woongebouw of de uitbreiding van een bestaande winkel zijn daarom enkel mogelijk mits enkele regels worden nageleefd…
Bevindt zich in Studies en publicaties / Publicaties
De info-folders van Stedenbouw: uw beroepsactiviteit in een woninggebouw onderbrengen
Een beroepsactiviteit onderbrengen in een woonvertrek, een dokterskabinet vestigen in uw woning of een verzekeringskantoor openen in een woongebouw, dat is allemaal mogelijk … mits u bepaalde regels naleeft.
Bevindt zich in Studies en publicaties / Publicaties
De info-folders van Stedenbouw: schotelantennes
De technologische evolutie biedt ons nieuwe communicatiemiddelen. De schotelantennes voor de privéontvangst van televisieprogramma’s zijn hiervan een mooi voorbeeld. Zij creëren echter nieuwe uitdagingen: zij komen tegemoet aan het recht op informatie, maar vormen tegelijk een belasting voor de leefomgeving. Stedenbouwkundige regels zijn dus nodig om te voorkomen dat onze straten verworden tot een woud van antennes.
Bevindt zich in Studies en publicaties / Publicaties
De info-folders van Stedenbouw: plannen en verordeningen in het Brussels Gewest
GBP, GSV, BBP, GemSV… wat schuilt er achter deze technische termen? Wat is het nut ervan? Hoe kan ik snel te weten komen welke werken toegelaten zijn in het gebouw dat ik wil kopen?
Bevindt zich in Studies en publicaties / Publicaties
De info-folders van Stedenbouw: zonne- of fotovoltaïsche panelen
In de huidige milieu- en energiecontext wil de regering de plaatsing van ecologische installaties bevorderen, meer bepaald van zonne of fotovoltaïsche panelen. De vereenvoudiging van de toekenningsprocedure voor stedenbouwkundige vergunningen en de versoepeling van voorwaarden voor vrijstelling van vergunning bij het plaatsen van dit type installaties stonden hoog op de regeringsagenda. Dit resulteerde in een nieuw besluit (regeringsbesluit van 13 november 2008 tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de gemeente of van de koninklijke commissie voor monumenten en landschappen of van de medewerking van een architect).
Bevindt zich in Studies en publicaties / Publicaties
De info-folders van Stedenbouw: hoogstammige bomen planten snooien vellen
Bomen en aanplantingen zijn overal aanwezig: in de stad en op het platteland, zowel in tuinen als langs wegen. Ze verfraaien de buurt, dragen bij tot de omgevingskwaliteit en spelen een niet te verwaarlozen ecologische rol. Het groene karakter van de leefomgeving dient vanzelfsprekend te worden beschermd. De wetgever heeft daartoe een aantal regels vastgelegd die het beheer bepalen van de bomen, vooral van hoogstammige bomen.
Bevindt zich in Studies en publicaties / Publicaties
De info-folders van Stedenbouw: uithangborden en reclame verwijzend naar het uithangbord
Bedrijfsleiders, handelaars, industriëlen, zelfstandigen en anderen mogen hun activiteiten kenbaar maken door middel van een uithangbord. Is een vergunning vereist? Gelden er voorschriften voor de afmetingen, het aanzicht of de plaats? Moet ik een beroep doen op een architect?…
Bevindt zich in Studies en publicaties / Publicaties
De info-folders van Stedenbouw: inspringstroken geen parkeerruimte
Sinds 1 januari 2000 verbiedt de gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) de omvorming van inspringstroken tot parkeerruimte. U mag er enkel een siertuin aanleggen.
Bevindt zich in Studies en publicaties / Publicaties
De info-folders van Stedenbouw: stedenbouwkundige inlichtingen
De aankoop van vastgoed is voor een gezin een belangrijke beslissing. Verschillende stappen dienen te worden gezet waarbij de ‘stedenbouwkundige’ aspecten niet mogen worden vergeten: zij bepalen de uitvoering van uw huidige of toekomstige plannen. Het Brusselse Gewest heeft daarom verschillende informatiekanalen voor de burgers uitgewerkt.
Bevindt zich in Studies en publicaties / Publicaties
De info-folders van Stedenbouw: omheiningen
Elke eigenaar kan zijn eigendom omheinen. Hij kan dit doen voor de veiligheid, om zijn terrein te structureren of om esthetische redenen. Het juridische statuut van de omheining en de plaatselijke gebruiken en reglementeringen leggen hem echter bepaalde verplichtingen op.
Bevindt zich in Studies en publicaties / Publicaties